El projecte

La protecció de la natura és un dels elements fonamentals de la nostra societat. La defensa de valors com la biodiversitat inclou necessàriament la coexistència amb activitats humanes de llarga tradició com la ramaderia o l’agricultura.

El projecte PirosLIFE, en aquest sentit, es posa en marxa per consolidar el futur de l’ós bru als Pirineus en un marc de diàleg i col·laboració amb les persones, entitats i institucions que fan possible el desenvolupament d’aquest territori de muntanya.

Les accions previstes en el projecte PirosLIFE pretenen millorar l’estat de conservació d’una espècie emblemàtica generant alhora un clima de coneixement, participació i coexistència.

LIFE Programme
Natura 2000

Novetats destacades

Les novetats del dia a dia del Projecte poden seguir-se al blog de Piroslife

La Generalitat pagarà les indemnitzacions pels danys de la fauna salvatge sobre la ramaderia en un màxim de cinc dies

La mesura busca afavorir la coexistència de la fauna salvatge protegida amb les activitats econòmiques del territori S’està donant suport a ramaders i propietaris de [...]

Goiat, el nou ós bru eslovè que s’ha alliberat als Pirineus centrals

L’ós ha de trencar el monopoli reproductor del mascle Pyros i aportar més variabilitat genètica El projecte Piroslife de consolidació de la població d’óssos als [...]

Primeres imatges d’una nova cadellada d’óssos bruns nascuts aquesta primavera

Les dues cries són filles, molt probablement, de Boavi, una femella que ja va tenir dos cadells el 2014 El seguiment de l’espècie es fa [...]